Blog Veranderingen uitgelegd

Veranderingen uitgelegd

Wishes bestaat met een reden. Wij willen de arbeidsmarkt veranderen. Wij willen werknemers en werkgevers helpen aan betere invulling van hun behoeften. 

In het artikel waarin onze lancering werd aangekondigd stond helemaal onderaan een opsomming van 'een nieuwe situatie op de arbeidsmarkt'. Leuk dat je in dit artikel de toelichting daarbij wilt lezen!

De nieuwe situatie toegelicht

"Werknemers presenteren kennis, vaardigheden en ervaring vanuit relevantie."
Gaat het om wat je weet of waar je een opleiding hebt gevolgd? Gaat het om jouw vaardigheden en ervaring of bij welke werkgevers je hebt gewerkt? Werknemers willen informatie presenteren die relevant is. De opbouw van het traditionele CV bestaat uit personalia, opleidingen en werkervaring. Uit die informatie halen werkgevers welke kennis, vaardigheden en ervaring bij jou aanwezig is. 
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De antwoorden die een werkgever zoekt - of anders gezegd de antwoorden die jij als werknemer wilt geven - die zijn ook op een andere manier over te brengen.  Via het Wishes profiel informeer je werkgevers vanuit relevantie door antwoord te geven op specifieke vragen. Het levert concrete antwoorden op en sluit daarnaast aannames en vooroordelen uit. Een mooi bruggetje naar het volgende punt.

"Aannames en vooroordelen zijn uitgesloten. Vooral onbewuste."
De maatschappij waarin wij leven beschikt over veel informatie. Waar onze wereld vroeger een stuk kleiner was kennen en weten we nu meer. Dat zorgt ook dat we (onbewust) moeite hebben om objectief te oordelen. Van alle onbekende informatie die we krijgen proberen we comfort te zoeken, door het te koppelen aan iets dat we wel kennen. Ken je één iemand uit een bepaalde plaats en wordt je geconfronteerd met een ander persoon uit die plaats, dan koppel je automatisch verwachtingen aan diegene op basis van wat je wél kent. Je bent simpelweg niet in staat om uit te schakelen wat je weet. Dat wordt altijd (onbewust) meegenomen in overwegingen. Namen, leeftijden, woonplaatsen, functietitels, namen van werkgevers, etc. Het is informatie waar we aannames en vooroordelen bij maken. Zelfs als we dat niet willen. Moet een werknemer zuiver beoordeeld worden op kennis, vaardigheden en ervaring, blijf dan weg bij dit soort informatie. Gebruik het Wishes profiel.

"Werknemers en werkgevers zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig."
Een werknemer levert tijd, kennis en vaardigheden. Een werkgever heeft de gelegenheid gecreëerd om dat in te zetten én te belonen. Een werknemer en werkgever zijn daarmee nooit gelijk. Wel is gelijkwaardigheid een mooi streven. Vanuit gelijkwaardigheid ontstaat waardering voor de aanwezigheid van de ander. Wishes speelt in op de oude arbeidsmarkt waar de verhouding te scheef was. Werkgevers stelden bijvoorbeeld functie-eisen én bepaalden de voorwaarden. Gelijkwaardig zou betekenen dat tegenover functie-eisen van werkgevers carrièrewensen van werknemers staan. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Met onze dienstverlening creëren we gelijkwaardigheid. We maken de positie van werknemers sterker zonder in sollicitatietrajecten tekort te doen aan de informatiebehoefte van werkgevers.

"Werknemers stellen voorwaarden vanuit eigen motivatie."
Op de oude arbeidsmarkt werd aan werknemers gevraagd om een motivatiebrief te schrijven. Goed het functieprofiel - van de werkgever - lezen en daarop inspelen. Op de nieuwe arbeidsmarkt hebben werknemers al zonder te solliciteren nagedacht over hun motivatie. Een sterke positie als individu betekent dat je los van welke werkgever dan ook weet wat je wilt en wat jouw tijd, kennis en vaardigheden waard zijn. Een werknemer en werkgever zijn gelijkwaardig. Werkgevers hebben verwachtingen en eisen. Jij als werknemer ook. Wishes helpt je die verwachtingen en eisen af te stemmen met jezelf. We stellen in vier verschillende categorieën allerlei vragen. Daaruit komen voorwaarden vanuit eigen motivatie. De hoogte van salaris tot persoonlijke eigenschappen waar jij om gewaardeerd wil worden. Jij bepaalt wat belangrijk is. Jij bepaalt wat jou motiveert.

"Werknemers zijn bewust van kansen en gevaren bij hun persoonlijke situatie."
Op ons carrièreplatform beschikken werknemers over een persoonlijke omgeving. Deze online omgeving is voor jou en voor jou alleen. Je registreert er wensen (of voorwaarden) en toont kwaliteiten. Ook is het mogelijk om doelen te stellen of om ons te informeren over je carrière tot dusver. Op basis van alle informatie die Wishes vergaard zijn wij uitstekend in staat om inzichten te geven. Denk aan het gevaar om je werkplezier en -geluk te verliezen als je te lang op dezelfde functie en bij hetzelfde bedrijf blijft hangen. Een gevaar dat hoort bij een persoon met een bepaalde achtergrond. Of denk aan kansen zoals dat wij jou informeren om specifieke kennis te ontwikkelen, omdat andere personen met dezelfde wensen als jij er wél in slaagde hun wensen te realiseren. Je blijft eenvoudig bewust zonder dat iemand weet waar je mee bezig bent.

"Werkgevers weten waarmee werknemers te verleiden zijn."
Op de oude arbeidsmarkt was evenveel aanbod aanwezig als op de nieuwe arbeidsmarkt. Het grote verschil is dat het aanbod door Wishes een prijskaartje heeft gekregen. Dat prijskaartje zou een bruto maandsalaris kunnen bevatten, maar net zo goed allerlei andere zaken. Het is volledig afhankelijk waarmee een werknemer zelf verleid wilt worden. Een veelgenoemde uitdaging bij proactieve werving op de oude arbeidsmarkt, was dat het lastig is voor recruiters of headhunters om direct van toegevoegde waarde te zijn. Dat is dus verleden tijd. Recruiters waren vervelend, irritant. Ze sloegen de plank vaker mis dan raak, maar nu zijn recruiters helden. Ze kennen de wensen. Ze weten waar ze op in moeten spelen. Ze maken jouw carrièrewensen realiteit. Dat betekent ook dat de arbeidsmarkt gaat schijnen. Waar de markt steeds meer afhankelijk werd van aanbod dat de vraag beantwoordde, is de trend weer ingezet dat vraag aanbod op de juiste manier bereikt. 

"Werkgevers zijn objectief, inclusief en eerlijk."
Er zullen best wel wat werknemers zijn die zeggen dat dit een utopie is. Er zullen best wat werkgevers roepen dat ze dit al zijn. Met de integratie van Wishes in het sollicitatieproces is de discussie afgelopen. Voor een kennismakingsgesprek spelen zaken als etnische achtergrond, leeftijd, namen van werkgevers, periode bij werkgevers, etc. geen invloedrijke rol meer. Werkgevers lezen namelijk in het Wishes profiel van een werknemer enkel informatie over kennis, vaardigheden en ervaring. Als dat goed is, dan staan daar de wensen van een werknemer tegenover. Als die reëel zijn, dan komt er een kennismakingsgesprek. Dat betekent gelijke kansen als kennis, vaardigheden en ervaring hetzelfde zijn. Dat betekent kansrijker of kansarmer op basis van wat je daar als werknemer zelf voor terugvraagt. Na een kennismakingsgesprek spelen persoonlijke voorkeuren, klik en cultuur altijd een rol. Dat doet niks af aan objectief, inclusief en eerlijk werven.

"Sollicitatiegesprekken krijgen een andere (betere) dynamiek."
Een sollicitatiegesprek is altijd tussen een werknemer en werkgever. Beide partijen hebben behoefte aan informatie. Een werkgever wil weten of kennis, vaardigheden en ervaring overeenkomen met wat nodig is om een functie uit te oefenen. Een werknemer wil weten of de beloning die hij/zij wenst te ontvangen overeenkomt met de wensen. Op het moment dat een sollicitatiegesprek begint en beide partijen starten het gesprek met bepaalde aannames en vooroordelen, dan zal er behoefte zijn aan bevestiging of ontkrachten. De ene partij voelt zich minder gelijkwaardig aan de ander. Sollicitatiegesprekken via Wishes krijgen een andere dynamiek. Voor aanvang van het gesprek is de belangrijkste informatiebehoefte al duidelijk. Voor beide partijen. Geen aannames. Geen vooroordelen. Dat zorgt voor energie en enthousiasme. Niemand hoeft zich ergens tegen te verdedigen en beide partijen zijn gedreven om zichzelf goed te presenteren. Ook op dat vlak is er gelijkwaardigheid.

"Transparantie over resultaat sollicitatietraject neemt toe."
Zowel werkgever als werknemer accepteert een uitkomst als er op inhoud een andere beslissing gemaakt is, dan gewenst. Wanneer daar twijfel over bestaat neemt de kans op frustratie en emotie toe. Denk aan een werkgever die een werknemer een aanbieding doet, maar de aanbieding wordt niet geaccepteerd. Lag dat dan aan de aanbieding of aan iets anders? Als de werkgever van tevoren had geweten wat de werknemer wenste was daar geen twijfel meer over geweest. Of denk aan een werknemer die solliciteert op een vacature maar niet wordt uitgenodigd. Ligt dat aan het gebrek aan kennis, te gortige arbeidswensen of aan een verkeerde laatste werkgever of gat in het CV? Als de sollicitatie-informatie puur gericht was op kwaliteiten en wensen, dan was dat duidelijk geweest. Transparantie vanwege inhoud zorgt voor acceptatie en begrip. Wishes creëert dat.

"Meer 'handel' op de arbeidsmarkt."
Zou je meer of minder producten kopen als er in de supermarkt geen prijzen of product omschrijvingen waren? Zou je vaker of minder vaak naar de supermarkt gaan? Waarschijnlijk trek je de logische conclusie dat er minder handel zal zijn. De vergelijking met de arbeidsmarkt is dat Wishes aan al het aanbod, namelijk werknemers, een podium biedt om volledig anoniem en in eerste instantie voor zichzelf een prijs te bepalen. Wat die prijs is dat bepaald een werknemer zelf. Voor de één is dat een hoger salaris, terwijl de ander een functie met meer verantwoordelijkheid wenst. Zodra steeds meer aanbod een prijs heeft zal de handel toenemen. Of het aanbod spreekwoordelijk in de schappen komt te liggen, dat bepaal je als werknemer zelf. Je mag natuurlijk altijd een hoge prijs op jezelf als aanbod plakken. Het zou maar eens 'gekocht' kunnen worden door de vraag.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op! Aanmelden bij Wishes is eenvoudig. Wees onderdeel van de nieuwe arbeidsmarkt!

Deel dit artikel