Blog De lancering van Wishes is een feit

De lancering van Wishes is een feit

Achter de schermen hebben we er lang op gewacht. Veel testen, veel optimaliseren, maar nu is het eindelijk zover: Wishes is live!

Met ongelooflijk veel enthousiasme presenteren wij ons carrièreplatform. Met onze komst willen we zorgen voor veranderingen op de arbeidsmarkt, voor zowel werknemers als werkgevers. Dat leggen we natuurlijk uit!

Kansrijke arbeidsmarkt

Op iedere markt 'ontmoeten' vraag en aanbod elkaar. De arbeidsmarkt kent werkgevers als vraag en werknemers als aanbod. De lancering van Wishes betekent dat zij elkaar meer en beter gaan vinden.  Op het moment dat vraag en aanbod elkaar goed weten te vinden is er sprake van een kansrijke arbeidsmarkt.  Dat is de economische benadering. Veel interessanter: hoe zorgt Wishes voor het meer en beter vinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?
 
Simpel antwoord. Moeilijke opgave. Inspelen op de individuele behoefte van jou als werkgever of werknemer. 


Wat we écht willen

Een werkgever is actief op de arbeidsmarkt, omdat zij de beste werknemers voor haar organisatie wil vinden. De beste werknemers voor een werkgever, dat zijn personen met de juiste kennis, vaardigheden en ervaring. Daarnaast wil een organisatie dat werknemers goed met elkaar samenwerken en plezier hebben. Onderzoek toont aan dat aannames en vooroordelen daarbij vaak in de weg zitten, terwijl aanwezigheid van kennis en vaardigheden een essentiële factor spelen.
 
Werknemers zijn actief op de arbeidsmarkt, omdat zij de investering van hun tijd, kennis en vaardigheden zo goed mogelijk beloond willen krijgen. De beste beloning hangt volledig af van de persoonlijke behoefte van een werknemer. Dat een werkgever die beloning geeft betekent niet dat een werkgever die beloning ook moet bepalen. Ontvangt een werknemer een beloning die voldoet aan de persoonlijke wensen van de werknemer, dan is dat de beste invulling voor zowel werknemer als werkgever. 

Verschil maken met Wishes

Wishes helpt werkgevers met het uitsluiten van aannames en vooroordelen. Hierdoor is het mogelijk om kennis, vaardigheden en ervaring zuiver te beoordelen. Met het Wishes profiel introduceren wij een sollicitatiedocument dat volledig inspeelt op wat een werknemer wil overbrengen en wat een werkgever wil weten. Irrelevante informatie is verdwenen. Werkgevers zijn écht inclusief, blijven kandidaat-vriendelijk en zijn eerlijk.

Als kennis, vaardigheden en ervaring te beoordelen zijn, dan ontbreekt er nog één essentieel onderdeel. Dat is wat een werknemer terug wil voor het inzetten van tijd en kwaliteiten. Vanuit zichzelf, niet vanuit een werkgever. Daarvoor registreren wij wensen en de huidige situatie ten opzichte van de wens. Het aanbod van werknemers wordt beschikbaar op voorwaarden van werknemers zelf. De positie van werknemers is hierdoor sterker. Zij stellen zelf hun voorwaarden en tonen kwaliteiten op een manier dat het ook daadwerkelijk enkel over de inhoud van die kwaliteiten gaat. 

Een nieuwe situatie op de arbeidsmarkt

  • Werknemers presenteren kennis, vaardigheden en ervaring vanuit relevantie.
  • Aannames en vooroordelen zijn uitgesloten. Vooral onbewuste. 
  • Werknemers en werkgevers zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
  • Werknemers stellen voorwaarden vanuit eigen motivatie.
  • Werknemers zijn bewust van kansen en gevaren bij hun persoonlijke situatie.
  • Werkgevers weten waarmee werknemers te verleiden zijn.
  • Werkgevers zijn objectief, inclusief en eerlijk.
  • Sollicitatiegesprekken krijgen een andere (betere) dynamiek.
  • Transparantie over resultaat sollicitatietraject neemt toe.
  • Meer 'handel' op de arbeidsmarkt.

In een apart artikel gaan we dieper in op de hierboven genoemde punten. Dit vind je hier: Veranderingen uitgelegd.

Voel je welkom bij Wishes. Registreer je vandaag en ervaar wat een sterkere positie op de arbeidsmarkt oplevert. Het Wishes profiel aanmaken is makkelijk. We helpen en inspireren bij het invullen.

Ervaar het gratis en vrijblijvend.  


Deel dit artikel