Blog Objectieve werving forceren: Het belang van feiten boven meningen

Objectieve werving forceren: Het belang van feiten boven meningen

Wanneer we denken aan werving voor een vacature, is het doel altijd het vinden van de juiste persoon met de benodigde tijd, kennis, vaardigheden en motivatie. Maar hoe vaak worden deze criteria daadwerkelijk op objectieve wijze beoordeeld? In veel gevallen lijken meningen en persoonlijke voorkeuren de overhand te nemen boven feitelijke beoordelingen. Dit roept de vraag op: hoe bewust zijn we eigenlijk van het belang van objectieve werving? En waarom is dit juist wat we allemaal zouden moeten nastreven?
Objectiviteit is een essentieel aspect van werving. Het stelt ons in staat om kandidaten te beoordelen op basis van feiten en hun werkelijke capaciteiten, in plaats van te vertrouwen op meningen. Neem bijvoorbeeld de vereiste van drie jaar werkervaring als programmeur. Dit is een feit dat meetbaar en verifieerbaar is. Het vertelt echter niet automatisch dat iemand met drie jaar werkervaring ook daadwerkelijk goed kan programmeren. Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen het aantal jaren ervaring en te focussen op de daadwerkelijke kennis en vaardigheden die iemand heeft opgedaan 
De gevolgen van objectieve werving onderwaarderen zijn logisch. Het aannemen van iemand op basis van subjectieve voorkeuren in plaats van feitelijke bekwaamheid zal resulteren in een slechte match. Dat leidt tot verhoogde kosten voor de werkgever, zowel in termen van tijd als geld, omdat de nieuwe werknemer uiteindelijk niet aan de verwachtingen voldoet. En ook voor de werknemer zal het leiden tot frustratie en ontevredenheid.

Forceren?


Het belang van objectieve werving is zo groot dat het misschien wel noodzakelijk is om dit actief na te streven. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het beoordelen van potentiële nieuwe werknemers blijft een proces waarbij andere mensen betrokken zijn. Het is onmogelijk voor mensen om hun emoties en persoonlijke voorkeuren volledig uit te schakelen. Daarom is het van essentieel belang om ons hiervan bewust te zijn en een proces te creëren dat rekening houdt met deze menselijke aspecten.
 Als objectieve werving de nieuwe norm moet worden, dienen we alles te elimineren wat irrelevant is. Het beoordelen van een kandidaat zou zich moeten richten op de aanwezigheid van tijd, kennis, vaardigheden en motivatie. Alle overige informatie dient als voer voor emoties en persoonlijke voorkeuren, waar we vandaan willen blijven.. 
Als werknemer zou je moeten streven naar het verstrekken van informatie die gericht is op kennis en vaardigheden, en het aantonen van bewezen kwaliteiten met feitelijke beschrijvingen. Het is belangrijk om geen documenten te versturen of werknemers te beoordelen op basis van persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, woonplaats, periodes bij werkgevers en functietitels, omdat dit het objectieve wervingsproces eerder moeilijker dan makkelijker maakt..

Verandering begint bij jezelf


In een wereld waar objectieve werving centraal staat, creëren we een eerlijk en rechtvaardig speelveld voor alle kandidaten. Door af te stappen van irrelevante informatie en ons te richten op feitelijke beoordelingen van kennis, vaardigheden en bewezen kwaliteiten, kunnen we een transparant wervingsproces tot stand brengen waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om zijn of haar potentieel te tonen. Dit bevordert diversiteit en creëert een inclusieve werkomgeving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Laten we samen streven naar objectieve werving en het belang ervan onderstrepen.

Door bewust te zijn van de valkuilen van subjectiviteit en persoonlijke voorkeuren, kunnen we een proces ontwikkelen dat rekening houdt met de menselijke aspecten van beoordeling. Hierdoor kunnen we 100% objectieve werving realiseren en talent op basis van werkelijke capaciteiten en prestaties selecteren.

Het is tijd om objectieve werving te omarmen en de weg vrij te maken voor een eerlijkere en rechtvaardigere arbeidsmarkt. Laten we ons focussen op wat er echt toe doet: de feiten
Op die manier selecteren we de beste kandidaten, ongeacht hun persoonlijke achtergrond of voorkeuren, en een succesvolle en diverse werkomgeving creëren waarin talent kan floreren. 

Samen kunnen we objectieve werving versterken en een positieve verandering teweegbrengen in het wervingslandschap. Laten we streven naar een toekomst waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waar talent wordt gewaardeerd op basis van feiten en prestaties. In het belang van werknemers én werkgevers.

Meld je aan bij Wishes

Deel dit artikel